top of page

Desatero udržitelného cestovního ruchu v Národním parku České Švýcarsko

Stát:

Česká republika

Region:

České Švýcarsko

www:

Desatero udržitelného cestovního ruchu v Národním parku České Švýcarsko

Desatero udržitelného cestovního ruchu v Národním parku České Švýcarsko – tištěný komiks pro IC Region Národního parku České Švýcarsko, okres Děčín, Ústecký kraj.


Cíl projektu

Primárním cílem projektu je vytvořit osvětový materiál s environmentálním obsahem, který bude zaměřen na ochranu přírodního a kulturního bohatství NP ČŠ, osvětlí základní principy udržitelného cestovního ruchu (UCR) a obohatí informační centra o tištěný materiál s dosud neřešenou tématikou udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Tím napomůže k udržitelnému rozvoji území NP a ke zvýšení povědomí veřejnosti o ochraně životního prostředí.


Popis projektu

Předmětem projektu je podpora a informačních center formou tvorby, vydání a distribuce tiskoviny do IC orientovaných na NP České Švýcarsko. Publikace uvede do souladu vztah mezi ochranou přírodního bohatství a rozvojem udržitelného cestovního ruchu v regionu.


Téma bude návštěvníkům prezentováno populární formou komiksu (deset mikropříběhů na jednotlivé principy UCR, vzájemně provázaných do jednoho příběhu) a s využitím moderních didaktických prvků (zadní strana každého mikropříběhu bude obsahovat pracovní list pro upevnění klíčového sdělení) přiblíží a osvětlí základní  principy udržitelného cestovního ruchu včetně chování v chráněných územích tak, jak jsou uvedeny v relevantních dokumentech (Zřizovací listina Správy NP ČŠ, Návštěvní řád NP ČŠ, Zásady péče o NP ČŠ, Globální etický kodex cestovního ruchu, Evropská charta udržitelného cestovního ruchu v chráněných územích).


Cílovou skupinou projektu jsou návštěvníci infocenter v Národním parku České Švýcarsko z řad rodin s dětmi mladšího školního věku (případně školní výlety, exkurze a ozdravné pobyty).

Tvorba publikace bude řešena zapojením odborníků a profesionálů pro zvolenou formu sdělení  (spisovatel pro textovou část a profesionální ilustrátor pro obrazovou část komiksu). Obsahová stránka komiksu (výběr konkrétních témat udržitelného cestovního ruchu) bude konzultována se zaměstnanci správy NP. Každé dílčí sdělení bude doprovázeno interaktivními úkoly pro čtenáře, které do publikace navrhne odborník na environmentální výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.


Udržitelný cestovní ruch v regionech

CESTUJTE UDRŽITELNĚ

Na webu UdržitelnáDovolená.cz najdete vše o udržitelném cestování, přehled udržitelných měst a regionů. Dále pak katalog s nabídkou ověřených nebo certifikovaných udržitelných nabídek dovolených, pobytů i služeb. 

 

>> více o udržitelném cestování 

bottom of page