top of page

Udržitelný cestovní ruch

Cestování je důležité. Nové zkušenosti a mezilidská propojení nás sbližují a pomáhají nám překonávat bariéry. To si však může vybírat svou daň na naší planetě a jejích obyvatelích.

 

Cestovní ruch má významný dopad na celkovou uhlíkovou stopu společnosti. Uhlíková stopa je měřítko emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2), které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny lidskou činností.

 

Cestování přispívá k uhlíkové stopě především díky emisím CO2 z dopravních prostředků, jako jsou letadla, automobily a lodě. Letecká doprava je zvláště známá svým vysokým podílem emisí CO2 na osobu a na ujetou vzdálenost. Dopravní prostředky poháněné fosilními palivy jsou zodpovědné za výrazný podíl emisí skleníkových plynů, které přispívají k globálnímu oteplování. Kromě dopravy mohou cestovní aktivity také ovlivňovat uhlíkovou stopu prostřednictvím spotřeby energie v ubytovacích zařízeních, stravování, využívání vody a dalších služeb. Například luxusní hotely s velkou energetickou náročností mohou mít vyšší uhlíkovou stopu než ekologičtější alternativy.

 

Udržitelný cestovní ruch stojí na třech pilířích. Každý z těchto pilířů představuje klíčovou složku udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

  1. ekologická udržitelnost: zaměřuje se na ochranu a udržitelné využívání přírodních zdrojů a životního prostředí. Zahrnuje snižování emisí skleníkových plynů, minimalizaci produkce odpadu, ochranu biodiverzity a zachování přírodních a kulturních lokalit. Cílem ekologické udržitelnosti je zajistit, aby turismus nezpůsoboval trvalé škody na životním prostředí a aby přírodní zdroje byly zachovány pro budoucí generace.

  2. sociální udržitelnost: zajištění, aby cestovní ruch přinášel prospěch místním komunitám a respektoval místní kulturu a tradice. Zahrnuje zapojení místních obyvatel do turistických aktivit, podporu místního podnikání, vytváření pracovních míst a posilování sociální soudržnosti. Sociální udržitelnost se také zaměřuje na eliminaci negativních sociálních dopadů turismu, jako je například přelidnění, znehodnocování místních tradic a ztráta kulturní identity.

  3. ekonomická udržitelnost: zabývá ekonomickými aspekty cestovního ruchu a jejich přínosem pro destinace. Cílem je zabezpečit, aby cestovní ruch přispíval k udržitelnému ekonomickému rozvoji destinace, podporoval diverzifikaci hospodářství, vytvářel pracovní příležitosti a zlepšoval životní úroveň místních obyvatel. Ekonomická udržitelnost také klade důraz na spravedlivé rozdělování přínosů cestovního ruchu mezi různé aktéry a odvětví.

Pro úspěšnou implementaci udržitelného cestovního ruchu hraje důležitou roli také organizace destinačního managementu (DMO), což je organizace zodpovědná za správu a rozvoj turistické destinace. DMO má za úkol koordinovat a řídit aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu tak, aby stál na všech třech pilířích udržitelného cestovního ruchu.

čistá energie

Statistika udržitelného cestovního ruchu

V červnu 2023 společnost Booking.com zveřejnila průzkum od více 33 000 cestovatelů z 35 zemí zaměřený na udržitelné cestování s mnoha zajímavými výsledky. 

  • 76 % cestovatelů tvrdí, že chtějí v nadcházejících 12 měsících cestovat udržitelněji, zatímco stejný počet tvrdí, že globální energetická krize a rostoucí životní náklady ovlivňují jejich plány výdajů. 

  • Téměř polovina (49 %) cestovatelů se domnívá, že udržitelnější možnosti cestování jsou příliš drahé, na rozdíl od 43 % ochotných připlatit si za možnosti cestování s udržitelnou certifikací

  • Díky vědomým návykům z domova při cestování nyní 67 % vypíná klimatizaci v ubytování, když tam nejsou (nárůst o 29 % oproti roku 2022), zatímco 60 % znovu používá stejný ručník několikrát (nárůst o 25 % od roku 2022).

  • Více než 500 000 ubytovacích zařízení po celém světě je oceněno za své úsilí o udržitelnost pomocí odznaku Travel Sustainable na Booking.com

V době obecné globální nejistoty je cestování udržitelnějším způsobem stále v popředí zájmu cestovatelů, přičemž tři čtvrtiny (74 %) věří, že lidé musí jednat hned a učinit udržitelnější rozhodnutí, aby zachránili planetu pro budoucí generace. 

 

Pravidelné informace a články o změnách klimatu, znečištění a udržitelnosti jsou i nadále klíčovým faktorem pro 53% dotázaných, kteří se snaží, aby byli udržitelnější.

Nestabilní ekonomická situace vs. udržitelnost

50% respondentů z řad cestovatelů říká, že udržitelné možnosti jsou příliš drahé. Zajímavé je, že také 50% říká, že jsou ochotni zaplatit více za udržitelně certifikovaný zážitek nebo ubytování.

Lidé mají představu o udržitelném cestování, že je to něco nadstandardního a tím i dražšího. Nejsou to jen náklady, které jsou vnímanou překážkou udržitelnějšího cestování. Od omezených údajů až po domnělý nedostatek možností se překážky udržitelnějšímu cestování zdají vyšší než kdy jindy, s určitými výraznými posuny za posledních 12 měsíců. Více než polovina (51 %) cestovatelů se domnívá, že neexistuje dostatek možností udržitelného cestování, zatímco 74 % chce, aby cestovní kanceláře nabízely udržitelnější možnosti cestování (nárůst oproti 66 % v roce 2022). Navzdory dobrým úmyslům 44 % cestovatelů neví, kde najít udržitelnější možnosti. Například 75 % hledá autentické zážitky, které jsou reprezentativní pro místní kulturu, ale v ostrém kontrastu 40 % neví, jak a kde tyto zájezdy a aktivity najít, které zajistí, že se vrátí místní komunitě.

Snaha chvovat se udržitelně během dovolené

Navzdory existujícím překážkám a zpřísnění kabelek je jasné, že existuje obrovský zájem o řešení, protože čtyři z pěti (80 %) cestujících potvrdili, že je pro ně důležité cestovat udržitelněji. 

 

Cestovatelé říkají, že přeměňují záměr v činy tím, že dělají aktivní malé kroky doma a při cestování, aby řídili udržitelnější budoucnost. Povzbudivé je, že dnes 68 % používá opakovaně použitelné nákupní tašky, 64 % recykluje odpad a 58 % nosí vlastní opakovaně použitelnou láhev na vodu – a v posledním roce došlo k výraznému nárůstu počtu cestovatelů, kteří si na dovolené osvojili každodenní návyky. 

  • 67 % vypíná klimatizaci v ubytování, když tam nejsou, o 29 % více než v roce 2022

  • 60 % opakovaně používá stejný ručník, což je o 25 % více než v roce 2022

  • 55 % používá vlastní opakovaně použitelnou láhev na vodu, což je o 19 % více než v roce 2022

 

Více než tři čtvrtiny (77 %) uvedly, že zhasínají světla a spotřebiče v ubytovacích zařízeních, když tam nejsou, zatímco téměř polovina (45 %) nyní recykluje své odpadky na cestách. Ještě slibnější je, že cestovatelé podnikají kroky k vědomým rozhodnutím na dovolené, která přesahují tyto každodenní mikrozvyky. 

 

Pokud jde o dopravu, 43 % nyní plánuje své prohlídky tak, aby mohli chodit pěšky, na kole nebo jet veřejnou dopravou, zatímco 43 % cestuje mimo hlavní sezónu ve snaze vyhnout se přeplněnosti – obojí o 10 % více než v roce 2022. Existuje také konsenzus mezi cestovateli, kteří si na dovolenou užívají mantru „nakupujte místní“, přičemž 43 % upřednostňuje malé, nezávislé obchody. 

celý průzkum najdete na globalnews.booking.com

Praktické odkazy na další data a statistiky

Jaká bude velikost trhu udržitelného cestovního ruchu během prognózovaného období?

Velikost trhu udržitelného cestovního ruchu predikce

Trhy udržitelného cestovního ruchu, rezervační kanál a zeměpisná poloha – prognóza a analýza 2023–2027, více zde

Chcete si súpočítat svou uhlíkovou stopu? 

Uhlíková stopa – tedy součet skleníkových plynů, které člověk, firma nebo třeba výrobek vypustí – je jedním z hlavních ukazatelů zatížení životního prostředí. Individuální stopu si lze alespoň přibližně spočítat pomocí řady specializovaných kalkulaček.

názor, o, vyvýšenina

Udržitelný cestovní ruch v regionech

bottom of page