top of page

Udržitelnost jako samozřejmost - Stubaier Gletscher

Stát:

Rakousko

Region:

Stubaier Gletscher

www:

Udržitelnost jako samozřejmost - Stubaier Gletscher

Společnost Stubaier Gletscherbahnen se snaží o ochranu životního prostředí a šetrné zacházení s přírodními surovinami: od svědomitého managementu s energií přes renaturaci sjezdovek po výhody se zásobními jezry až k transportu hostů a spolupracovníků.


CO² EMISE A ZIMNÍ DOVOLENÁ ZANECHÁVÁ ZIMNÍ LYŽAŘSKÁ DOVOLENÁ OPRAVDU CO² EMISE?

Každá dovolená je spojena s jízdou automobilem, bydlením na jiném místě a s různými volnočasovými aktivitami. Jedná se o aktivity, které způsobují skleníkový efekt.Ministerstvo životního prostředí provedlo srovnání skleníkových efektů spojených s dovolenou. Množství emisí závisí na mnoha parametrech. Kromě druhu dovolené je rozhodující také délka dovolené, příjezd a odjezd, bydlení jakožto aktivity během dovolené.Vycházíme-li z typického chování rakušanů ohledně délky a druhu dovolené, ukazuje se v nákresu č. 1 obraz emisí za osobu a den na různých dovolených.


ENERGETICKÝ MANAGEMENT 3S EISGRATBAHN

Veškeré lanovky jsou poháněny elektrickou energií. Tato je získávána z obnovitelných energetických zdrojů.

Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství,který se skládá z následujících činností: 


  • měření spotřeby energie,

  • stanovení potenciálu úspor energie,

  • realizace opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,

  • porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,


Vynikajícím příkladem je nová lanovka 3S Eisgratbahn, která byla na ledovci Stubaier Gletscher postavena v roce 2016. Tato lanovka potřebuje díky konstrukci s dvěma nosnými lany a jedním tažným lanem jakožto přímým pohonem méně energie, protože jsou ztráty energie třením ve srovnání s oběžnými lanovkami podstatně menší. Při vyšším vytížení kabinek jedoucích dolů dojde dokonce k výrobě proudu.    


....... další udržitelná opatření najdete na webu www.stubaier-gletscher.com/cs


Udržitelný cestovní ruch v regionech

CESTUJTE UDRŽITELNĚ

Na webu UdržitelnáDovolená.cz najdete vše o udržitelném cestování, přehled udržitelných měst a regionů. Dále pak katalog s nabídkou ověřených nebo certifikovaných udržitelných nabídek dovolených, pobytů i služeb. 

 

>> více o udržitelném cestování 

bottom of page