top of page

Železnice bez plastů: Správa železnic začíná instalovat automaty na filtrovanou vodu

Správa železnic se startupem Lokni začnou instalovat automaty na filtrovanou vodu. Cestující budou mít denně půl litru zdarma.Správa železnic dnes oznámila výsledek výběrového řízení pro projekt Železnice bez plastů, který má cestujícím přinést udržitelnou alternativu k balené vodě v PET lahvích. Z podaných nabídek bylo vybráno řešení startupu Lokni, který na 12 českých nádražích postupně nainstaluje filtrační stanice na pitnou vodu. Cestující budou mít možnost si na vybraných nádražích každý den načepovat zdarma půl litru vody do vlastní lahve. První filtrační zařízení bude nainstalováno na hlavním nádraží v Praze, zbylých 11 lokalit bude následovat v dalších měsících. Správa železnic tímto projektem pokračuje v naplňování své udržitelné strategie Zelená železnice.


Hlavním smyslem projektu Železnice bez plastů bylo nalézt řešení, které pomůže získat důvěru cestujících a široké veřejnosti v pitnou vodu z veřejně dostupných zdrojů, tedy stávající vodovodní sítě. Zároveň jde o nastartování trendu, kdy tato alternativa začne být preferována před balenou vodou v plastu. Pro Správu železnic je předcházení vzniku odpadu klíčovým bodem její strategie udržitelnosti, proto se zaměřuje i na snižování množství odpadu, který vzniká právě v důsledku konzumace balených vod.


Podstatou pro naplnění tohoto cíle je změna přístupu veřejnosti. V aktuální situaci ale lidé nemají úplně na výběr, a když řeší svůj pitný režim na cestách vlakem, končí většinou u nákupu balené vody. Z našich dlouhodobých průzkumů a zkušeností navíc vyplývá, že klasická veřejná pítka nepatří k preferovaným zdrojům pitné vody, především z důvodu jejich hygieničnosti,“ uvádí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.


Správa železnic proto hledala dodavatele pro zajištění instalace a provozu automatů na filtrovanou vodu do vlastní lahve. V rámci výběrového řízení bylo vybráno řešení společnosti Lokni, která již dlouhodobě provozuje úspěšnou síť filtračních stanic na 54 fakultách českých vysokých škol.

Filtrační stanice Lokni jsou postaveny na pokročilé uhlíkové filtraci v kombinaci s unikátní technologií UV-C LED. Vedle chloru odstraňují nežádoucí pachy, chutě a nečistoty a také většinu pesticidů, zbytků léků a hormonů. Automaty Lokni disponují také klíčovou funkcí pravidelného automatického proplachu, který zabraňuje nežádoucí stagnaci vody.


Chceme cestujícím nabídnout vodu ve stoprocentní kvalitě bez ohledu na lokalitu nebo stav vodovodní sítě. Finální doupravená voda by tak měla být vždy plnohodnotnou či lepší alternativou vody balené,“ vysvětluje Svoboda.


Automaty na filtrovanou vodu budou umístěny v halách či hlavních koridorech nádražních budov a budou tak maximálně dostupné široké veřejnosti. Instalace bude probíhat ve dvou fázích:

Stanice zařazené do fáze 1:

· Praha hl. n.

· Praha-Smíchov

· Kolín

· Hradec Králové hl. n.

· Náchod

· Děčín hl. n.

· Plzeň hl. n.

· České Budějovice

· Břeclav


Fáze 2 zahrne zbývající tři lokality, které podle zadávací dokumentace budou ještě upřesněny. Půjde pravděpodobně o některá důležitá nádraží na Moravě.


Filtrovaná voda zdarma s aplikací Lokni Každý cestující bude mít možnost si denně zdarma načepovat až 0,5 litru kvalitní filtrované vody do vlastní přinesené lahve. K tomu mu poslouží mobilní aplikace Lokni v rámci tarifu Nádraží. Lidé, kteří nebudou chtít mobilní aplikaci využívat, dostanou možnost přímého nákupu filtrované vody do vlastní lahve prostřednictvím terminálu pro platební karty, a to za výhodnější cenu než v obchodech či kioscích na nádražích. Stávajícím uživatelům sítě Lokni se v rámci aplikace rozšíří počet míst, kde si budou moct vodu načepovat. Během jednoho dne mají zákazníci možnost si do vlastní lahve natočit až 3 litry vody s využitím dalších tarifů aplikace Lokni.


V Česku se každoročně spotřebuje téměř miliarda litrů balené vody, což představuje enormní zátěž pro životní prostředí. Projekt Lokni se snaží předcházet vzniku odpadu. Čím více lidí si bude plnit vodu do vlastních lahví, tím méně PET lahví bude muset být vyrobeno, skladováno a dopravováno kamionem po silnici,“ uvádí zakladatel startupu Lokni Martin Václavík.

Komunita uživatelů Lokni ušetřila za dobu své existence již více než 10 milionů PET lahví. Uvedenými 12 nádražími projde ročně na 55 milionů cestujících. Pokud by si každý stý návštěvník natočil vodu do vlastní lahve namísto nákupu vody balené, ušetřilo by se 1 500 PET lahví o objemu 0,5 litrů denně, resp. 45 tisíc za měsíc. Měsíční úspora plastového odpadu by tím pádem představovala více než 1,1 tuny, což je 13,7 tuny za rok. Celková měsíční výtoč zmiňovaných 12 filtračních stanic Lokni by byla 23 tisíc litrů vody.


Výběrové řízení Správy železnic pro projekt Železnice bez plastu vyhrála společnost Bezpetek, která podala nabídku ve spolupráci se startupem Lokni. Ten řešení kompletně naprojektoval a bude zajišťovat i veškerou instalaci, správu, servis a integraci mobilní aplikace. Spolupráce je koncipována na dobu 5 let na 12 lokalit. Pokud se koncept osvědčí, obě strany nevylučují rozšíření filtračních stanic na další nádraží. V rámci ESG strategie Správy železnic je v plánu rovněž informovat veřejnost o úsporách odpadních plastů a efektivitě takto instalovaných filtračních stanic.

 

Zelená železnice - Vize Správy železnic

Správa železnic chce být moderní, pružnou a zákaznicky orientovanou organizací zajišťující rozvoj provozuschopné, technicky a technologicky vyspělé, kapacitní, bezpečné a dostupné železniční sítě jako nedílné součásti evropského železničního systému. Vizí Správy železnic je vytvořit nezbytné předpoklady pro posílení pozice železniční dopravy v rámci národního i evropského dopravního trhu a zvýšení přepravního výkonu ve prospěch ekologické železniční dopravy. Současně hodlá hrát ústřední roli v posilování pozice a role železnice s cílem snižování uhlíkové stopy dopravy a přesunu přepravy na bezemisní mobilitu s udržitelným dopadem na životní prostředí. Správa železnic je společensky odpovědná organizace, která při naplňování podstaty své činnosti přispívá k udržitelnému rozvoji, je transparentní a obecně napomáhá k celkovému zlepšování stavu společnosti.


Svět se mění k lepšímu. Svými aktivitami v oblasti ochrany životního prostředí mohou přispět všichni, tedy i Správa železnic. Vybrali jsme si cíle, které jsou v rámci naší činnosti podstatné a splnitelné.


Naším cílem je spravovat českou železnici ekonomicky transparentním, ekologicky nezávadným a sociálně životaschopným způsobem. Všechny tři pilíře udržitelného rozvoje – Governance (správa organizace, etika), Social (zaměstnanci) a Environment (ochrana životního prostředí) – jsou proto zařazeny do řízení a činnosti naší organizace. www.spravazeleznic.cz/studenti/zelena-zeleznice


ESG pilíře Správy železnic:

  • Environment – Myslíme na budoucnost = chráníme krajinu a přírodu

  • Social – Stavíme na lidech= zaměstnanci jsou naše priorita

  • Governance – Jednáme transparentně = zodpovědně a eticky spravujeme organizaci

0 zobrazení0 komentářů

コメント


bottom of page