top of page

Dobrovolný národní přehled o provádění programu OSN pro udržitelný rozvoj


Ilustrační foto, výlet na Brijanské ostrovy, autor: markyz63, Turistika.cz
Ilustrační foto, výlet na Brijanské ostrovy, autor: markyz63, Turistika.cz

V rámci účasti na Politickém fóru o udržitelném rozvoji na vysoké úrovni v New Yorku představila ministryně cestovního ruchu a sportu Nikolina Brnjac jménem Chorvatské republiky druhý Dobrovolný národní přehled o provádění Programu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030.


Na základě Dobrovolného národního přehledu plnění programu členské státy OSN připravily a představily přehled dosažených výsledků Globálního programu rozvoje do roku 2030 (Agenda 2030), který byl přijat na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2015. Chorvatsko předložilo svůj první Dobrovolný národní přehled plnění cílů udržitelného rozvoje v roce 2019. Páteř Agendy 2030 představuje 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) podrobně rozpracovaných do 169 dílčích cílů. Agenda 2030 se zaměřuje na lidi, planetu, prosperitu, mír a partnerství a očekává, že země udělají vše v souladu se svými národními možnostmi, aby "nikdo nezůstal pozadu”.


Ve druhém Dobrovolném národním přehledu byl pokrok Chorvatska při plnění všech 17 cílů udržitelného rozvoje představen prostřednictvím 38 ukazatelů pro sledování plnění cílů. Rovněž byly identifikovány výzvy a prostor pro možná zlepšení v budoucnu.


"V porovnání s rokem 2019 je patrný pokrok v plnění všech cílů udržitelného rozvoje, ale u některých cílů je pokrok pomalejší, což bylo ovlivněno i řadou krizí v uplynulém období. Chorvatsko systematicky začleňuje implementaci cílů udržitelného rozvoje OSN do národních politik prostřednictvím systému strategického plánování a základního strategického dokumentu – Národní strategie rozvoje do roku 2030. Podle celosvětové Zprávy o udržitelném rozvoji pro rok 2023 se Chorvatsko umístilo na vysokém 12. místě ze 166 hodnocených zemí a velký pokrok je patrný již za jeden rok, neboť ještě loni bylo na 23. místě. Podle téhož zdroje Chorvatsko dosáhlo pokroku ve čtrnácti cílech udržitelného rozvoje, v jednom stagnuje a ve dvou dosahuje poněkud slabších výsledků," uvedla ministryně Brnjac a upozornila, že Evropská komise ve svém hodnocení pokroku Chorvatska dospěla k závěru, že Chorvatsko dosahuje plánovaného pokroku při plnění téměř všech cílů udržitelného rozvoje a že v osmi cílech je nad průměrem EU.


"Jedná se o mimořádně důležitou informaci, protože mezi 10 zeměmi s nejlepšími výsledky pro rok 2023 je 9 členských států EU a nás nesmírně těší, že Chorvatsko jako nejmladší členský stát EU, který nedávno oslavil 10. výročí svého členství, je podle výsledků globální zprávy o udržitelném rozvoji na vysokém 10. místě mezi členy EU," uvedla Brnjac, která během prezentace zdůraznila, že chorvatská vláda pracuje na třech hlavních rozvojových prioritách - digitální transformaci, demografické revitalizaci a dekarbonizaci neboli zeleném přechodu.


"Jsme potěšeni, že Chorvatsko zaznamenává vynikající výsledky v cílech týkajících se snižování chudoby a sociálního vyloučení, což je v souladu se základním cílem programu OSN: aby "nikdo nezůstal pozadu". Pokud hovoříme o aktivitách Chorvatska v OSN, jsme obzvláště hrdí na to, že letos předsedáme Komisi pro budování míru, kde jistě kvalitně přispějeme," uzavřela Brnjac.


Ministerstvo cestovního ruchu a sportu ve spolupráci se Světovou organizací cestovního ruchu (UNWTO) uspořádalo v sídle OSN kulatý stůl na vysoké úrovni s názvem "Ekonomická, sociální a environmentální udržitelnost v cestovním ruchu". Kulatého stolu, během kterého ministryně Brnjac představila aktivity vlády Chorvatské republiky v oblasti cestovního ruchu, jež přispívají k naplňování cílů udržitelného rozvoje se zvláštním důrazem na zákon o cestovním ruchu, se zúčastnili ministři cestovního ruchu Indie, Jamajky a Španělska a zástupci podnikatelské a akademické obce.


Ministryně se rovněž zúčastnila panelu věnovaného 11. cíli udržitelného rozvoje s názvem "SDG 11 a vzájemné souvislosti s dalšími cíli udržitelného rozvoje – Udržitelná města a komunity" a všeobecné diskuse konané první den ministerské části fóra s názvem "Budování dynamiky směrem k summitu SDG".


Zdroj: Tisková zpráva Ministarstvo turizma i sporta Republika Hrvatska 25/07/2023, www.mints.gov.hr

 

>> Trasy (21)

>> Cestopisy (48)

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page